Niemiecki jest fajny! Zapraszamy do nas na studia!

 • 20/02/2018

10 powodów, dla których warto studiować germanistykę
na UKW w Bydgoszczy

 1. Po studiach znajdziesz pracę – absolwenci bydgoskiej germanistyki są poszukiwani przez pracodawców!

 2. Uzyskasz umiejętności językowe na najwyższym poziomie oraz wiedzę o kulturze, literaturze i języku, które wykorzystasz w życiu zawodowym i prywatnym.

 3. Pogłębisz znajomość drugiego języka obcego i nauczysz się wykorzystywać nowe technologie w pracy filologa – to ważne atuty w konkurowaniu o dobre miejsce pracy.

 4. Zdobędziesz umiejętność tworzenia, opracowywania i interpretowania różnych rodzajów tekstów oraz krytycznej refleksji nad nimi – kompetencję kluczową dla efektywnego funkcjonowania we współczesnym świecie wiedzy i informacji.

 5. Wiedzę i umiejętności uzyskasz w oparciu o nowoczesne programy studiów, które systematycznie uaktualniamy.

 6. Zajęcia prowadzone przez wysoko wykwalifikowanych pracowników naukowo-dydaktycznych z Polski i Niemiec odbywają się w małych grupach wykładowych i seminaryjnych.

 7. Uzyskasz tzw. kompetencje miękkie (np. umiejętność efektywnej komunikacji, samodzielność, kreatywność, zdolność do określania priorytetów i pracy w zespole), które pożądane są przez pracodawców.

 8. Część studiów możesz zrealizować w ramach europejskiego programu Erasmus+ na uniwersytetach zagranicznych.

 9. Masz możliwość rozwijania swoich zainteresowań (działalność w Kole Naukowym Studentów Germanistyki), poznawania krajów niemieckojęzycznych (wyjazdy studyjne do Niemiec) i prowadzenia konwersacji w atmosferze nieformalnej (spotkania „Stammtisch” w języku niemieckim).

 10. Bydgoszcz! Miasto ludzi młodych z wyobraźnią i fantazją, które szybko się rozwija i oferuje coraz lepsze możliwości.

http://www.rekrutacja.ukw.edu.pl/

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego • Katedra Germanistyki
ul. Grabowa 2 • 85-601 Bydgoszcz • tel./faks: (52) 360 84 50