Biuro Karier UKW pomostem do kariery

  • 15/02/2017

Biuro Karier UKW, którego zadaniem jest pomoc w aktywizacji zawodowej studentów, realizuje aktualnie projekt współfinansowany przez Unię Europejską pn. „Biuro Karier pomostem do kariery”.

Projekt to kompleksowy program wsparcia dla naszych studentów obejmujący doradztwo zawodowe, doradztwo przedsiębiorczości, szkolenia i warsztaty, coaching karier i zawodowy oraz mentoring pracodawcy. Nasze usługi są nieodpłatne.

Student otrzymuje m.in.:

  • potwierdzenie swoich kompetencji za pomocą licencjonowanego narzędzia, stosowanego przez rekruterów w branży HR,
  • przygotowanie do procesu rekrutacji, w tym Assessment Center,
  • plan rozwoju swojej kariery,
  • rozwój kluczowych na rynku kompetencji takich jak: umiejętność komunikowania się, współpraca w zespole, autoprezentacja, asertywność, radzenie sobie ze stresem oraz umiejętności biznesowych i liderskich, trenowanych podczas warsztatów,
  • szansę na zatrudnienie zgodne ze swoim potencjałem.

W ramach projektu mamy przeznaczone środki finansowe dla 120 pracodawców (mentorów), którzy zatrudnią naszego studenta/absolwenta. Jeżeli współpracują Państwo z firmą, którą warto polecić, to chętnie nawiążemy z nią kontakt. 

Więcej informacji o projekcie na stronie: http://www.ukw.edu.pl/jednostka/pomost-do-kariery

Zespół Biura Karier UKW
tel.: 52 32 36 714, -758

Biuro Karier UKW na Facebooku 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego • Katedra Germanistyki
ul. Grabowa 2 • 85-601 Bydgoszcz • tel./faks: (52) 360 84 50