Roczne stypendium BAYHOST w Bawarii

  • 18 września 2017

Bawaria oferuje roczne stypendia dla absolwentów z Bułgarii, Chorwacji, Czech, Polski, Rosji, Rumunii, Serbii, Słowacji i Ukrainy na rok akademicki 2018/2019.

Celem stypendium jest sfinansowanie studiów drugiego stopnia (np. magisterskich) lub doktorackich na państwowej lub wspieranej przez państwo uczelni na terenie Bawarii. Przyznane stypendium można przedłużyć maksymalnie dwukrotnie (łącznie na trzy lata). Możliwe są również roczne pobyty badawcze w ramach pracy nad rozprawą doktorską we własnym kraju.

Termin rekrutacji: 1 grudnia 2017 (Decyduje data stempla pocztowego.)

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: http://www.uni-regensburg.de/bayhost/stipendien/incoming/index.html oraz na Facebooku: https://www.facebook.com/Bayhost-555365254630705/.

Podstawowe informacje znajdują się także na załączonej ulotce.

Pobierz pliki

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego • Katedra Germanistyki
ul. Grabowa 2 • 85-601 Bydgoszcz • tel./faks: (52) 360 84 50