Spotkania informacyjne o stypendiach DAAD

  • 09/10/2017

Przedstawicielka Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD), mgr Yvonne Belczyk-Kohl, zaprasza studentów, absolwentów, doktorantów, młodych naukowców oraz naukowców wszystkich kierunków na spotkania informacyjne.

Spotkania odbędą się w budynku UKW przy ul. Grabowej 2 w piątek, 20.10.2017 r. o godz. 13.30 w sali 210 oraz w czwartek, 9.11.2017 r. o godz. 14.30 w sali 210.

Terminy na indywidualne konsultacje są możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu.

Szczegółowych informacji udziela:
mgr Yvonne Belczyk-Kohl, przedstawicielka DAAD
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Katedra Germanistyki
ul. Grabowa 2
85-602 Bydgoszcz
Kontakt: yvonne.belczyk-kohl@ukw.edu.pl
Konsultacje: piątek, godz. 12.45 – 14.15 (pokój 200)

Informacje o ofercie stypendialnej DAAD dostępne są również pod adresem www.daad.pl!

Pobierz pliki

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego • Katedra Germanistyki
ul. Grabowa 2 • 85-601 Bydgoszcz • tel./faks: (52) 360 84 50