Dodatkowy termin testów onSET Deutsch / onSET English dla kandydatów do stypendiów DAAD

  • 15/04/2018

Osoby, które do udziału w rekrutacji na stypendium DAAD potrzebują potwierdzenia znajomości języka niemieckiego lub angielskiego, mogą wziąć udział w odpowiednim teście językowym.

Lektorat w Bydgoszczy oferuje dodatkowy termin testów onSET Deutsch i onSET English dla osób, które obowiązuje termin rekrutacji do 1 maja 2018 roku.

Dla osób starających się o stypendium udział w teście jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje na temat testów są dostępne na stronie: www.ondaf.de.

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD) oferuje programy stypendialne dla studentów, absolwentów, doktorantów, młodych naukowców oraz naukowców wszystkich kierunków. Są to m. in. szkoły letnie, stypendia studyjne i pobyty badawcze w Niemczech.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.daad.pl.

Z ofertą można zapoznać się również u lektorki DAAD w Bydgoszczy, Yvonne Belczyk-Kohl, podczas konsultacji.

Pobierz pliki

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego • Katedra Germanistyki
ul. Grabowa 2 • 85-601 Bydgoszcz • tel./faks: (52) 360 84 50