Medal Casimirus Magnus dla Ernestine Baig

  • 06/05/2018

W czasie tegorocznego Święta Uczelni attaché kulturalna Ambasady Austrii w Polsce, zastępczyni dyrektora Austriackiego Forum Kultury w Warszawie pani Ernestine Baig na wniosek Katedry Germanistyki została odznaczona pamiątkowym Medalem Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Casimirus Magnus. Jest to wyróżnienie przyznawane osobom które przyczyniły się do rozwoju uczelni albo przysporzyły jej chwały. 

Austriackie Forum Kultury, z którym pani Ernestine Baig związana jest od ponad dwudziestu lat, współpracuje z Katedrą Germanistyki. Do naszych wspólnych aktywności w latach 2007–2017 należały:

  • aneks do Bydgoskiego Festiwalu Prapremier (2007) we współpracy z Teatrem Polskim Bydgoszcz, Instytutem Goethego oraz Międzynarodowym Festiwalem Reportażu TV Kamera Obscura (międzynarodowa konferencja naukowa, projekcja fragmentów spektaklu „Ein Sportstück“ (reż. E. Schleef), czytanie sceniczne „O zwierzętach” (reż. Ł. Chotkowski), wykład Adama Krzemińskiego, spektakl gościnny Thalia Theater Hamburg „Ulrike Maria Stuart” (reż. N. Stemann), projekcje filmowe, spotkania twórcami);
  • projekt naukowo-artystyczny „Dom Jelinek” (2013) we współpracy z Teatrem Polskim Bydgoszcz (konferencja naukowa, dyskusja na temat dramatów, spotkanie z Krystianem Lupą, spektakl Podróż zimowa w reż. M. Kleczewskiej);
  • międzynarodowa konferencja naukowa „Jelineks Räume“ (2015) w siedzibie Austriackiego Forum Kultury, we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim i Uniwersytetem Wiedeńskim, w ramach konferencji dyskusja „Teatralne przestrzenie Jelinek” z udziałem reżyserki M. Kleczewskiej, dramaturga Ł. Chotkowskiego, tłumaczki K. Bikont i teatrolog prof. U. Haß oraz spacer „Żydowskie przestrzenie Warszawy”;
  • organizacja spotkań autorskich z pisarzami i pisarkami austriackimi w Katedrze Germanistyki lub w Bibliotece Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, otwartych dla studentów i studentek kierunku filologia oraz wszystkich zainteresowanych (13 spotkań autorskich, w tym z wybitnymi postaciami austriackiej sceny kulturalnej jak Norbert Gstrein, Peter Henisch czy Evelyn Schlag).

Do istotnych aspektów aktywności Austriackiego Forum Kultury należy tworzenie płaszczyzn współpracy naukowców i artystów z Polski i Austrii. Pani Ernestine Baig jest inicjatorką i organizatorką licznych imprez naukowych i artystycznych, postacią szczególnie zasłużoną dla promocji kultury i nauki austriackiej w Polsce, dla pogłębiania wzajemnego zrozumienia, łączenia poszczególnych instytucji i tworzących je ludzi w celu realizacji konkretnych projektów.

Medal Casimirus Magnus stanowi wyraz naszego uznania, a jednocześnie formę podziękowania za wieloletnią współpracę z Katedrą Germanistyki, za finansowe, organizacyjne i merytoryczne wspieranie naszych projektów, za otwartość, życzliwość i przyjaźń.

Z inicjatywy Katedry Germanistyki takie medale otrzymali wcześniej Paweł Łysak i Dagmar von Hoff.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego • Katedra Germanistyki
ul. Grabowa 2 • 85-601 Bydgoszcz • tel./faks: (52) 360 84 50