Stypendium DAAD dla studentów i absolwentów ze specjalnością nauczycielską

  • 03/09/2018

Między innymi do studentów i absolwentów germanistyki po ukończeniu modułu nauczycielskiego jest skierowana oferta semestralnego (trwającego 4 miesiące) stypendium Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD) na pobyt prawdopodobnie na jednej z dwóch uczelni: Pädagogische Hochschule Heidelberg lub Universität Leipzig.

Stypendyści otrzymają 30 punktów ECTS oraz certyfikaty uczestnictwa.

Wysokość stypendium: 750 EUR / miesiąc (dla absolwentów studiów licencjackich) lub 1000 EUR / miesiąc (dla absolwentów studiów magisterskich) plus świadczenia dodatkowe
Termin składania wniosków: 28.09.2018 (początek stypendium: 01.04.2019)

Dokładne warunki składania wniosków oraz szczegółowe informacje są podane w załączniku.

Pobierz pliki

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego • Katedra Germanistyki
ul. Grabowa 2 • 85-601 Bydgoszcz • tel./faks: (52) 360 84 50