Konferencja „Język – obraz – dyskurs”

Konferencja naukowa „JĘZYK – OBRAZ – DYSKURS” odbyła się w dniach 17-18 listopada 2016 roku. Była to już kolejna konferencja z cyklu interdyscyplinarnych spotkań, które od dziesięciu lat są organizowane przez Bydgoskie Towarzystwo Naukowe oraz Uniwersytet Kazimierza Wielkiego. Organizatorami tegorocznej edycji byli pracownicy Zakładu Komunikacji Językowej Katedry Germanistyki: prof. UKW dr hab. Marek Cieszkowski, prof. UKW dr hab. Jacek Szczepaniak oraz dr Anna Kapuścińska (sekretarz). Wzięło w niej udział ponad 30 uczestników, reprezentujących wiele różnych dyscyplin naukowych.

Więcej zdjęć: kliknij

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego • Katedra Germanistyki
ul. Grabowa 2 • 85-601 Bydgoszcz • tel./faks: (52) 360 84 50