Konferencja „Text- und Diskurswelten in der massenmedialen Kommunikation”

W dniach 18–19 października 2018 roku w Czytelni Głównej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. Text- und Diskurswelten in der massenmedialen Kommunikation – Zugänge zur Produktion, Rezeption und Wirkung von multimodalen Textformaten. Organizatorem konferencji był Zakład Komunikacji Językowej Katedry Germanistyki UKW oraz Bydgoskie Towarzystwo Naukowe. Konferencja została otwarta przez Prorektora ds. Nauki prof. Jarosława Burczyka. W ramach konferencji wygłoszono 23 referaty (referenci z Niemiec, Szwajcarii, Austrii, Ukrainy, Bułgarii i Polski), w tym dwa referaty plenarne: prof. Martn Luginbühl (Universität Basel) i prof. Hartmut E. H. Lenk (University of Helsinki). Przedmiotem dyskusji były produkcja, recepcja i oddziaływanie tekstów i dyskursów w przestrzeni medialnej.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego • Katedra Germanistyki
ul. Grabowa 2 • 85-601 Bydgoszcz • tel./faks: (52) 360 84 50