Konferencje

Międzynarodowa konferencja naukowa Sprache und Bild in der öffentlichen Kommunikation, 11–12.04.2019 (organizacja: prof. John Bateman – Universität Bremen; dr Anna Kapuścińska – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego)

Międzynarodowa konferencja naukowa Text- und Diskurswelten in der massenmedialen Kommunikation – Zugänge zur Produktion, Rezeption und Wirkung von multimodalen Textformaten, 18–19.10.2018 (organizacja: dr hab. Marek Cieszkowski, prof. UKW; dr Janusz Pociask)

Konferencja naukowa dla studentów i doktorantów Themenräume. 2. germanistische Tagung in Polen, 12–13.04.2018 (organizacja: mgr Paulina Kobus; mgr Sławomir Kowalewski)

Konferencja naukowa JĘZYK – OBRAZ – DYSKURS zorganizowana we współpracy z Komisją Językoznawczą Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego, 17–18.11.2016 (organizacja: dr hab. Marek Cieszkowski, prof. UKW; dr hab. Jacek Szczepaniak, prof. UKW; dr Anna Kapuścińska – sekretarz)

Międzynarodowa konferencja naukowa Der Liebesroman im 21. Jahrhundert?, 15–16.09.2016 (organizacja: dr Rafał Pokrywka)

Międzynarodowe warsztaty dla młodych naukowców Elfriede Jelinek und die europäischen Literaturen zorganizowane przez Forschungsplattform Elfriede Jelinek „Texte – Kontexte – Rezeption” we współpracy z Katedrą Germanistyki UKW oraz Teatrem Polskim w Bydgoszczy, 4–5.02.2016 (koncepcja i organizacja: mgr Konstanze Fladischer; prof. Pia Janke; dr hab. Monika Szczepaniak, prof. UKW)

Międzynarodowa konferencja naukowa Temperaturen des Begehrens. Sinnliche Präsenz und kulturelle Repräsentationen połączona z warsztatami dla doktorantów w ramach programu Germanistische Institutspartnerschaft (współpraca Katedry Germanistyki UKW z Deutsches Institut, Johannes Gutenberg-Universität Mainz), 10–11.06.2015 (organizacja: dr hab. Monika Szczepaniak, prof. UKW)

Międzynarodowa konferencja naukowa Jelineks Räume / Przestrzenie Jelinek, Austriackie Forum Kultury w Warszawie, 19–21.03.2015 (organizacja: dr hab. Monika Szczepaniak, prof. UKW – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego; dr Agnieszka Jezierska – Uniwersytet Warszawski; prof. Pia Janke – Forschungsplattform Elfriede Jelinek, Universtät Wien)

Międzynarodowa konferencja naukowa Multikodale Texte in der massenmedialen Kommunikation – zwischen Realität und Virtualität, 19–20.09.2014 (organizacja: dr hab. Marek Cieszkowski, prof. UKW; dr Janusz Pociask; dr Jacek Szczepaniak)

Międzynarodowe warsztaty naukowe Neue germanistische Perspektiven: Gender, 13–17.05.2013 (organizacja: dr hab. Monika Szczepaniak, prof. UKW we współpracy z prof. Dagmar von Hoff z Deutsches Institut, Johannes Gutenberg-Universität Mainz)

Konferencja naukowa Jelinek po polsku. Tłumaczenia i inscenizacje w ramach projektu „Dom Jelinek” (partnerzy projektu: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Teatr Polski Bydgoszcz, Austriackie Forum Kultury), 23–24.04.2013 (organizacja: dr hab. Monika Szczepaniak, prof. UKW)

Międzynarodowa konferencja naukowa Literarische Topographien in Mittelosteuropa bis 1945, 18–20.04.2013 (organizacja: dr Elżbieta Nowikiewicz)

Konferencja naukowo-dydaktyczna Kierunki humanistyczne, pedagogiczne i społeczne UKW wobec digitalizacji: narzędzia – dydaktyka – kompetencje absolwenta – cyfryzacja obiegu naukowego, 21.05.2012 (organizacja: dr Krzysztof Okoński – przewodniczący komitetu organizacyjnego; mgr Karol Gliszczyński)

Konferencja naukowa JĘZYK – RYTUAŁ – PŁEĆ zorganizowana we współpracy z Komisją Językoznawczą Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego, 18–19.10.2010 (organizacja: dr hab. Marek Cieszkowski, prof. UKW; dr Jacek Szczepaniak; mgr Karol Gliszczyński – sekretarz)

Międzynarodowa konferencja naukowa Nur eine Fußnote der Geschichte – bleibt? Gegenlesarten, 19–21.11.2010 (organizacja: dr Stephan Krause – Uniwersytet Szczeciński; mgr Friederike Partzsch-Szankowska – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego)

Międzynarodowa konferencja naukowa Mur berliński – polskie konteksty zorganizowana we współpracy z Towarzystwem Mniejszości Niemieckiej w Bydgoszczy oraz Instytutem Stosunków Kulturalnych z Zagranicą, 20.11.2009 (organizacja: dr Krzysztof Okoński – przewodniczący komitetu organizacyjnego; dr Dorota Pruss-Pławska)

Międzynarodowa konferencja naukowa „Mówię i mówię”. Teatralne maski Elfriede Jelinek zorganizowana we współpracy z Teatrem Polskim w Bydgoszczy oraz Austriackim Forum Kultury, 20–21.10.2007 (organizacja: dr hab. Monika Szczepaniak, prof. UKW)

Pobierz pliki

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego • Katedra Germanistyki
ul. Grabowa 2 • 85-601 Bydgoszcz • tel./faks: (52) 360 84 50