Germanistyka

Nowe perspektywy germanistyczne: gender - polsko-niemieckie warsztaty naukowe

Katedra Germanistyki zaprasza w dniach 13-17.05.2013 r. na polsko-niemieckie warsztaty naukowe nt. Neue germanistische Perspektiven 1: Gender (Nowe perspektywy germanistyczne: gender) organizowane we współpracy z prof. Dagmar von Hoff z Instytutu Germanistyki Uniwersytetu w Moguncji.

Warsztaty organizowane są w ramach programu Germanistische Institutspartnerschaft 2013. Sesja naukowa z udziałem doktorantów jest pierwszym spotkaniem z planowanego cyklu trzech spotkań poświęconych nowoczesnym metodom badań w naukach filologicznych.

Organizator warsztatów – prof. Monika Szczepaniak.