Germanistyka

Przedłużenie terminu zaległych zaliczeń i egzaminów Przedłużenie terminu zaległych zaliczeń i egzaminów

Przedłużenie terminu zaległych zaliczeń i egzaminów

Zgodnie z § 3 ust. 3 Zarządzenia Rektora UKW nr 58/2019/2020 „zaliczenia zajęć objętych wpisem warunkowym oraz różnic programowych, które miały zostać rozliczone do końca roku akademickiego 2019/2020 należy dokonać do 18.09.2020 r.”

Powyższy zapis anuluje wcześniejsze decyzje Dyrektor Kolegium I o przedłużeniu zaległych zaliczeń tzw. wpisów warunkowych oraz różnic programowych „do pięciu dni roboczych po przywróceniu zajęć” i przedłuża te terminy zaliczeń bez konieczności składania dodatkowych wniosków przez studentów.

Nadal obowiązują terminy „do pięciu dni roboczych po przywróceniu zajęć” w przypadku egzaminów i zaliczeń rozliczanych na podstawie przedłużenia terminu sesji poprawkowej.