Germanistyka

Zasady bezpieczeństwa związane z epidemią koronawirusa Zasady bezpieczeństwa związane z epidemią koronawirusa

Zasady bezpieczeństwa związane z epidemią koronawirusa

Ze względu na zagrożenie epidemiczne osoby przebywające na terenie uczelni są zobowiązane do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, określonych w Zarządzeniu Rektora UKW Nr 84/2019/2020 z późniejszymi zmianami zawartymi w Zarządzeniu Rektora UKW Nr 59/2020/2021.