Germanistyka

Obowiązkowe adresy e-mail w domenie UKW Obowiązkowe adresy e-mail w domenie UKW

Obowiązkowe adresy e-mail w domenie UKW

Wszyscy studenci posiadają konta pocztowe w domenie UKW i są zobowiązani do regularnego sprawdzania poczty.

Adres w domenie UKW:

    • jest adresem widocznym w systemie USOSweb,
    • służy do logowania się do systemu USOSweb,
    • służy do komunikacji Studentów z Dziekanatem oraz z Wykładowcami (za jego pomocą odbywa się m.in. przekazywanie kodów dostępowych do zajęć zdalnych na platformie MS Teams).