Germanistyka

Test językowy dla kandydatów do stypendiów DAAD Test językowy dla kandydatów do stypendiów DAAD

Test językowy dla kandydatów do stypendiów DAAD

Osoby, które do udziału w rekrutacji na stypendium DAAD potrzebują potwierdzenia znajomości języka, mogą wziąć udział w teście językowym.

Szczegółowe informacje są podane w załączniku.