Germanistyka

Aplikacja „Mobilny USOS UKW” Aplikacja „Mobilny USOS UKW”

Aplikacja „Mobilny USOS UKW”

Studenci i pracownicy UKW mogą już korzystać z aplikacji „Mobilny USOS UKW”. Aplikacja (dostępna w polskiej i angielskiej wersji językowej) jest darmowa i możliwa do pobrania za pośrednictwem Google PlayAppStore. Jest to usługa kompatybilna z serwisem USOSweb, uzupełniająca go oraz usprawniająca dotarcie do kluczowych danych.

Aplikacja zawiera między innymi:

    • Plan zajęć – domyślnie pokazany jest plan dzisiejszych zajęć, ale są też dostępne opcje „Jutro”, „Cały tydzień”, „Przyszły tydzień” i „Inny tydzień”;
    • Oceny – w tym module student zobaczy wszystkie uzyskane oceny;
    • Aktualności – newsy pojawiające się na głównej stronie UKW;
    • Przydatne informacje – w tym module można znaleźć informację na temat Władz uczelni, Kolegiów i Jednostek organizacyjnych;
    • USOSmail – można wysłać wiadomość do uczestników jednej lub wielu grup zajęciowych.

Aplikacja jest własnością Uniwersytetu Warszawskiego i Międzyuniwersyteckiego Centrum Informatyzacji. Powstała w ramach projektu „e-UW – rozwój e-usług Uniwersytetu Warszawskiego związanych z edukacją”, który był współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020. Projekt był realizowany w latach 2016–2019.