Germanistyka

Ujednolicone zasady wglądu do prac egzaminacyjnych i zaliczeniowych Ujednolicone zasady wglądu do prac egzaminacyjnych i zaliczeniowych

Ujednolicone zasady wglądu do prac egzaminacyjnych i zaliczeniowych

Rada Kolegium I zatwierdziła w dniu 26 stycznia 2021 r. w porozumieniu z Samorządem Studenckim wytyczne dotyczące zapewnienia studentom wglądu do ich prac egzaminacyjnych i zaliczeniowych oraz uzyskania uzasadnienia oceny, które obowiązują we wszystkich jednostkach Kolegium I. Dokument jest dostępny w załączniku.