Germanistyka

Realizacja zajęć dydaktycznych i termin ważności legitymacji studenckich Realizacja zajęć dydaktycznych i termin ważności legitymacji studenckich

Realizacja zajęć dydaktycznych i termin ważności legitymacji studenckich

Z dniem 15 sierpnia 2021 r. nastąpiło uchylenie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni i podmiotów prowadzących kształcenie doktorantów.

Oznacza to, że od roku akademickiego 2021/2022 Ministerstwo przewiduje co do zasady powrót do kształcenia w siedzibach uczelni. Szczegółowe zasady organizacji kształcenie na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 określa Zarządzenie Rektora UKW nr 91/2020/2021 z dnia 9 września 2021 r.

Legitymacje studenckie pozostaną ważne przez 60 dni od dnia uchylenia rozporządzenia, tj. do dnia 14 października 2021 r.