Germanistyka

Zdalne kształcenie od 8 do 21 listopada Zdalne kształcenie od 8 do 21 listopada

Zdalne kształcenie od 8 do 21 listopada

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora UKW nr 8/2021/2022 z dnia 4 listopada 2021 r. z późniejszymi zmianami zawartymi w Zarządzeniu Rektora UKW nr 9/2021/2022 z dnia 5 listopada 2021 r., zajęcia dydaktyczne od 8 listopada 2021 r. do 21 listopada 2021 r. prowadzone są w formie zdalnej z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość, z wyłączeniem praktyk, które odbywają się na dotychczasowych zasadach.