Germanistyka

Fragment plakatu z informacją o spotkaniu. Napis: Jaroslav Rudiš, Lesung und Gespräch – spotkanie z autorem. 29 marca 2022, 13:00 Fragment plakatu z informacją o spotkaniu. Napis: Jaroslav Rudiš, Lesung und Gespräch – spotkanie z autorem. 29 marca 2022, 13:00

Spotkanie autorskie z Jaroslavem Rudišem

Jan Kraus, jeden z bohaterów powieści Jaroslava Rudiša, jest opiekunem starszych osób w Berlinie. Urodził się w Vimperk, dawniej Winterberg, w Lesie Czeskim, a od 1986 roku mieszka w Niemczech. Okoliczności, w jakich opuścił Czechosłowację, są owiane tajemnicą. Kraus towarzyszy ciężko chorym w ostatnich dniach ich życia. Ten czas nazywa „przejściem na drugą stronę”. Jednym z tych, którym ma towarzyszyć w przeprawie, jest Wenzel Winterberg, urodzony w 1918 roku w Libercu (Reichenberg), który po wojnie jako Niemiec sudecki musiał opuścić Czechosłowację. Kraus poznaje go w chwili, kiedy sparaliżowany Winterberg leży przykuty do łóżka bez kontaktu z rzeczywistością. Dopiero opowieści Krausa z jego domu w Vimperku budzą Winterberga z letargu i przywracają do życia. Winterberg chce jednak czegoś więcej od Krausa. Obaj bohaterowie wyruszają w niezwykłą podróż pociągiem po współczesnej Europie, a jednocześnie poruszają się po dawnej wielonarodowej, wielowyznaniowej monarchii. Szukają śladów wielkiej miłości Winterberga. „Ostatnia podróż Winterberga”, która jest pierwszą powieścią Jaroslava Rudiša napisaną w języku niemieckim, została nominowana w 2019 roku do Niemieckiej Nagrody Literackiej Lipskich Targów Książki.

Autor przyjeżdża do Polski na zaproszenie DAAD, a spotkanie autorskie w Bydgoszczy odbędzie się 29 marca 2022 roku godzinie 13:00 w Bibliotece UKW.

Spotkanie z Jaroslavem Rudišem poprowadzi w języku niemieckim Dirk Steinhoff, lektor DAAD w Bydgoszczy.

Treść załącznika „Plakat – spotkanie autorskie”: Jaroslav Rudiš, Lesung und Gespräch – spotkanie z autorem. 29 marca 2022 roku, o godzinie 13:00. Biblioteka Uniwersytetu, pierwsze piętro, sala Pamięć Bydgoszczan, ulica Karola Szymanowskiego 3. Zdjęcia na plakacie: Autor na dworcu obok przejeżdżającego pociągu oraz okładka książki.