Germanistyka

Spotkanie w bibliotece dotyczące oferty stypendialnej w ramach projektu. Przy stole siedzą cztery osoby odpowiedzialne za realizację projektu, a przed nimi publiczność. Spotkanie w bibliotece dotyczące oferty stypendialnej w ramach projektu. Przy stole siedzą cztery osoby odpowiedzialne za realizację projektu, a przed nimi publiczność.

Warsztaty w ramach partnerstwa instytutów (Bogotá – Bydgoszcz – Bayreuth)

Warsztaty naukowe „Urbane Räume als Stätten interkultureller Begegnung und Wissensakkumulation. Soziale Alltagspraxen im germanistischen Trialog” zorganizowane w ramach transkontynentalnego projektu naukowo-dydaktycznego „Germanistische Institutspartnerschaft Bogotá – Bydgoszcz – Bayreuth: Junge Generationen in der internationalen Teilhabe” są istotnym wydarzeniem również z perspektywy dydaktyki, ponieważ ich program obejmuje także punkty, mające bezpośrednie odniesienie do procesu dydaktycznego na kierunku germanistyka (jak i na dwóch kierunkach germanistycznych na uczelniach partnerskich). Należą do nich „Ideenforum” 27 maja, poświęcone możliwościom implementacji założeń projektu do programu studiów, oraz spotkanie w Bibliotecie UKW 31 maja, dotyczące oferty stypendialnej w ramach projektu.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym programie warsztatów oraz na stronie internetowej projektu: bogota-bydgoszcz-bayreuth.ukw.edu.pl .

Plakat zawiera dokładnie te same informacje, jak program warsztatów, który znajduje się w załączniku w formie dostępnego pliku PDF. Zarówno plakat jak i program są w języku niemieckim.