Germanistyka

Grafika dekoracyjna, podzielona na dwie części. Na zdjęciu po lewej stronie znajduje się uliczka w Bogocie, a na zdjęciu po prawej uliczka w Bayreuth. Grafika dekoracyjna, podzielona na dwie części. Na zdjęciu po lewej stronie znajduje się uliczka w Bogocie, a na zdjęciu po prawej uliczka w Bayreuth.

Stypendia na semestralne pobyty studyjne w uniwersytetach w Bayreuth i Bogocie

W ramach realizowanego ze środków DAAD trójstronnego projektu naukowo-dydaktycznego Germanistische Institutspartnerschaft Bogotá – Bydgoszcz – Bayreuth: Junge Generation in der internationalen Teilhabe istnieje możliwość ubiegania się o stypendia na semestralne pobyty studyjne dla drugiego trzeciego roku germanistyki w Uniwersytecie w Bayreuth i Narodowym Uniwersytecie Kolumbii w Bogocie w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023 oraz semestrze zimowym roku akademickiego 2023/2024.

Szczegółowe informacje są podane w załączniku. Załącznik otwiera się w nowym oknie. Dokument ma postać dostępnego pliku PDF.