Germanistyka

Grafika dekoracyjna – grupa studentów stoi na korytarzu i rozmawia, niektórzy trzymają zeszyty i kubki z kawą lub herbatą Grafika dekoracyjna – grupa studentów stoi na korytarzu i rozmawia, niektórzy trzymają zeszyty i kubki z kawą lub herbatą

Dzień Jakości Kształcenia

15 listopada 2022 roku odbędzie się po raz pierwszy na naszej uczelni Dzień Jakości Kształcenia, zorganizowany przez Prorektora do Spraw Studenckich i Jakości Kształcenia, doktora habilitowanego Benedykta Odyę, profesora uczelni, Samorząd Studencki, dyrektorów kolegiów, Pełnomocnika Rektora do Spraw Jakości Kształcenia oraz Dział Jakości i Organizacji Kształcenia. Celem tego dnia jest przybliżenie tematyki obejmującej szeroko pojętą jakość kształcenia, dydaktykę i pomoc w rozwoju kompetencji.

Oprócz rozmów o tworzeniu kierunków studiów, regulaminach studiów oraz sprawach socjalnych, przygotowano również ofertę spotkań warsztatowych, z którą można zapoznać się w programie Dnia Jakości Kształcenia . Rejestracja na warsztaty jest możliwa za pomocą formularza .

Aby umożliwić wszystkim zainteresowanym udział w zaplanowanych wydarzeniach, dzień ten został ogłoszony dniem rektorskim, czyli wolnym od zajęć dydaktycznych.