Germanistyka

Grafika dekoracyjna – Kobieta ubrana w sweter ze świątecznym motywem siedzi na podłodze z laptopem. Za nią stoi choinka, a obok siedzi kot Grafika dekoracyjna – Kobieta ubrana w sweter ze świątecznym motywem siedzi na podłodze z laptopem. Za nią stoi choinka, a obok siedzi kot

Zdalne kształcenie od 1 grudnia do 15 stycznia

W związku z koniecznością osiągnięcia w grudniu 2022 roku oraz w roku 2023 celów w zakresie zmniejszenia zużycia energii elektrycznej określonych w ustawie z dnia 7 października 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, w okresie od 1 grudnia 2022 roku do 15 stycznia 2023 roku zajęcia dydaktyczne prowadzone będą w systemie zdalnym.

W tym czasie ograniczone zostaną także godziny funkcjonowania biblioteki, a administracja uczelniana dostępna będzie stacjonarnie we wtorki i środy. Szczegółowe zasady funkcjonowania uczelni są określone w Zarządzeniu Rektora UKW nr 8/2022/2023 z dnia 24 listopada 2022 r. .