Germanistyka
Plakat ze zdjęciem autora i informacją o spotkaniu. Napis: Spotkanie z autorem. 15.03.2023, 13:00. Biblioteka UKW. 1. piętro, sala Pamięci Bydgoszczan, ulica Szymanowskiego 3. Warsztaty od 11:30 Plakat ze zdjęciem autora i informacją o spotkaniu. Napis: Spotkanie z autorem. 15.03.2023, 13:00. Biblioteka UKW. 1. piętro, sala Pamięci Bydgoszczan, ulica Szymanowskiego 3. Warsztaty od 11:30

Spotkanie autorskie i warsztaty pisania z Marcelem Kruegerem

15 marca 2023 roku godzinie 13:00 w Bibliotece Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego (w sali Pamięć Bydgoszczan) odbędzie się spotkanie autorskie z Marcelem Kruegerem. Wcześniej autor poprowadzi warsztaty pisania, które rozpoczną się o godzinie 11:30.

Marcel Krueger jest autorem, tłumaczem i redaktorem. Tematy swoich prac czerpie ze swoich doświadczeń podróżniczych, a także z historii Europy. Pracuje dla berlińskiego magazynu Elsewhere Journal jako redaktor literacki, pisze także między innymi dla The Daily Telegraph, The Guardian, die Süddeutsche Zeitung oraz dla CNN Travel. Wraz z Paulem Sullivanem opublikował w 2016 roku książkę pod tytułem: Berlin: A Literary Guide for Travellers. Dwa lata później, w 2018 roku wydał pełen melancholii opis swojej podróży śladami babci Cecylii z Prus Wschodnich aż do sowieckich łagrów zatytułowany Babushka’s Journey – The Dark Road to Stalin’s Wartime Camps. W marcu 2019 roku książka ta nakładem wydawnictwa Reclam ukazała się w niemieckim tłumaczeniu pod tytułem Von Ostpreußen in den Gulag. Eine Reise auf den Spuren meiner Großmutter. Od maja od października 2019 roku Marcel Krueger przebywał w Olsztynie jako pisarz miejski w ramach stypendium przyznawanego przez Niemieckie Forum Europy Środkowej i Wschodniej.