Warsztaty na temat komiksu

Z inicjatywy lektoratu DAAD dnia 13 maja 2017 r. w Katedrze Germanistyki odbyły się warsztaty dokształcające dla nauczycieli akademickich poświęcone tematyce komiksu.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego • Katedra Germanistyki
ul. Grabowa 2 • 85-601 Bydgoszcz • tel./faks: (52) 360 84 50