Wykłady gościnne dr. Grzegorza Liska z Greifswaldu

W dniach 23–24 kwietnia 2018 roku gościem Katedry Germanistyki w ramach programu Erasmus+ był dr Grzegorz Lisek z Uniwersytetu im. Ernsta Moritza Arndta w Greifswaldzie. Studenci mieli okazję wysłuchać dwóch wykładów wygłoszonych przez dr. Liska: Arbeitsvertrag als Textsorte – ein deutsch-polnischer Vergleich oraz Brandstiftung oder räuberischer Diebstahl? Den Straftätern auf der Spur – eine linguistische Analyse.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego • Katedra Germanistyki
ul. Grabowa 2 • 85-601 Bydgoszcz • tel./faks: (52) 360 84 50