Germanistyka

Konferencja studencko-doktorancka „Themenräume”

Konferencja „Themenräume” została zorganizowana w dniach 12–13 kwietnia 2018 r. w Katedrze Germanistyki przez Paulinę Kobus i Sławomira Kowalewskiego. Celem konferencji było umożliwienie jej uczestnikom prezentacji efektów pracy naukowej. Wykład plenarny wygłosił dr hab. Marek Cieszkowski, prof. UKW.