Germanistyka

Germaniści na Absolutorium 2018

Germaniści na Absolutorium 2018

Dnia 29 czerwca 2018 r. tegoroczni absolwenci studiów drugiego stopnia uczestniczyli w uroczystym Absolutorium, które odbyło się w auli Biblioteki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Po wystąpieniach Władz Rektorskich i Dziekańskich nastąpiła chwila wręczania dyplomów absolutoryjnych. Po niej głos zabrały władze jednostek prowadzących studia filologiczne, w tym Kierownik Katedry Germanistyki, oraz studenci, w których imieniu przemówienia wygłosiły dwie studentki germanistyki. Nie mogło też zabraknąć tradycyjnego podrzucenia biretów, symbolizującego ukończenie studiów. Podniosły charakter uroczystości podkreślił występ Chóru Akademickiego oraz występ wokalny grupy studentów edukacji artystycznej.

Więcej zdjęć z Absolutorium: kliknij