Germanistyka

Jaroslav Rudiš i Dirk Steinhoff siedzą przy stoliku w bibliotece i rozmawiają przy użyciu mikrofonów. Na stoliku leżą książki pisarza. Jaroslav Rudiš i Dirk Steinhoff siedzą przy stoliku w bibliotece i rozmawiają przy użyciu mikrofonów. Na stoliku leżą książki pisarza.

Spotkanie autorskie z Jaroslavem Rudišem

29 marca 2022 miało miejsce spotkanie autorskie z Jaroslavem Rudišem, który przybył do Bydgoszczy na zaproszenie centrali wymiany akademickiej DAAD. Spotkanie odbyło się w języku niemieckim oraz częściowo polskim (odczyt fragmentów polskich przekładów książek pisarza). Imprezę w Bibliotece UKW prowadził magister Dirk Steinhoff, lektor DAAD, a otwarcia dokonał doktor habilitowany Krzysztof Okoński, profesor uczelni.