Germanistyka

Kadra dydaktyczna

Profesor doktor habilitowany Marek Cieszkowski

E-mail: marekcie@ukw.edu.pl
Telefon: 52 341 91 70 numer wewnętrzny: 413
 Numer pokoju: pokój 121
Reprezentowana jednostka w strukturze uczelni: Katedra Komunikacji Językowej Katedra Komunikacji Językowej

Doktor Magdalena Długosz

E-mail: mdlugosz@ukw.edu.pl
Telefon: 52 341 91 70 numer wewnętrzny: 433
 Numer pokoju: pokój 209
Reprezentowana jednostka w strukturze uczelni: Katedra Komparatystyki Kulturowej Katedra Komparatystyki Kulturowej

Doktor Anna Kapuścińska

E-mail: a.kapuscinska@ukw.edu.pl
Telefon: 52 341 91 70 numer wewnętrzny: 403
 Numer pokoju: pokój 17
Reprezentowana jednostka w strukturze uczelni: Katedra Komunikacji Językowej Katedra Komunikacji Językowej

Magister Sławomir Kowalewski

E-mail: slawek.kowalewski@ukw.edu.pl
Telefon: 52 341 91 70 numer wewnętrzny: 402
 Numer pokoju: pokój 16
Reprezentowana jednostka w strukturze uczelni: Katedra Komunikacji Językowej Katedra Komunikacji Językowej

Doktor Elżbieta Nowikiewicz

E-mail: nowikiewicz@ukw.edu.pl
Telefon: 52 341 91 70 numer wewnętrzny: 433
 Numer pokoju: pokój 209
Reprezentowana jednostka w strukturze uczelni: Katedra Komparatystyki Kulturowej Katedra Komparatystyki Kulturowej

Doktor habilitowany Krzysztof Okoński, profesor uczelni

E-mail: k.okonski@ukw.edu.pl
Telefon: 52 341 91 70 numer wewnętrzny: 433
 Numer pokoju: pokój 209
Reprezentowana jednostka w strukturze uczelni: Katedra Komparatystyki Kulturowej Katedra Komparatystyki Kulturowej

Doktor Janusz Pociask

E-mail: janusz.pociask@ukw.edu.pl
Telefon: 52 341 91 70 numer wewnętrzny: 403
 Numer pokoju: pokój 17
Reprezentowana jednostka w strukturze uczelni: Katedra Komunikacji Językowej Katedra Komunikacji Językowej

Doktor Rafał Pokrywka

E-mail: rafal.pokrywka@ukw.edu.pl
Telefon: 52 341 91 70 numer wewnętrzny: 404
 Numer pokoju: pokój 22
Reprezentowana jednostka w strukturze uczelni: Katedra Literatury Powszechnej i Komparatystyki Katedra Literatury Powszechnej i Komparatystyki

Magister Dirk Steinhoff (lektor DAAD)

E-mail: d.steinhoff@ukw.edu.pl
Telefon: 52 341 91 70 numer wewnętrzny: 402
 Numer pokoju: pokój 16
Reprezentowana jednostka w strukturze uczelni: Zakład Dydaktyki Zakład Dydaktyki

Doktor Hanna Stypa

E-mail: hannasty@wp.pl
Telefon: 52 341 91 70 numer wewnętrzny: 403
 Numer pokoju: pokój 17
Reprezentowana jednostka w strukturze uczelni: Katedra Komunikacji Językowej Katedra Komunikacji Językowej

Doktor habilitowany Jacek Szczepaniak, profesor uczelni

E-mail: jacek.szczepaniak@ukw.edu.pl
Telefon: 52 341 91 70 numer wewnętrzny: 413
 Numer pokoju: pokój 121
Reprezentowana jednostka w strukturze uczelni: Katedra Komunikacji Językowej Katedra Komunikacji Językowej

Profesor doktor habilitowany Monika Szczepaniak

E-mail: monika.szczepaniak@ukw.edu.pl
Telefon: 52 341 91 70 numer wewnętrzny: 432
 Numer pokoju: pokój 210
Reprezentowana jednostka w strukturze uczelni: Katedra Komparatystyki Kulturowej Katedra Komparatystyki Kulturowej