Germanistyka

Multimedia

Dokumentacja naszych aktywności związanych z zastosowaniem multimediów jest dostępna na stronie internetowej: http://www.germanistyka-multimedia.ukw.edu.pl/, której administratorem jest dr hab. Krzysztof Okoński, prof. uczelni.

dr hab. Krzysztof Okoński, prof. uczelni

k.okonski@ukw.edu.pl
52 346 20 25 wewn. 37