Germanistyka

Multimedia

Dokumentacja naszych aktywności związanych z zastosowaniem multimediów jest dostępna na stronie internetowej germanistyka-multimedia.ukw.edu.pl , której administratorem jest doktor habilitowany Krzysztof Okoński, profesor uczelni.

Doktor habilitowany Krzysztof Okoński, profesor uczelni

E-mail: k.okonski@ukw.edu.pl
Telefon: 52 341 91 70 numer wewnętrzny: 433