Oferta dydaktyczna

10 powodów, dla których warto studiować germanistykę
na UKW w Bydgoszczy

  1. Po studiach znajdziesz pracę – absolwenci bydgoskiej germanistyki są poszukiwani przez pracodawców!

  2. Uzyskasz umiejętności językowe na najwyższym poziomie oraz wiedzę o kulturze, literaturze i języku, które wykorzystasz w życiu zawodowym i prywatnym.

  3. Pogłębisz znajomość drugiego języka obcego i nauczysz się wykorzystywać nowe technologie w pracy filologa – to ważne atuty w konkurowaniu o dobre miejsce pracy.

  4. Zdobędziesz umiejętność tworzenia, opracowywania i interpretowania różnych rodzajów tekstów oraz krytycznej refleksji nad nimi – kompetencję kluczową dla efektywnego funkcjonowania we współczesnym świecie wiedzy i informacji.

  5. Wiedzę i umiejętności uzyskasz w oparciu o nowoczesne programy studiów, które systematycznie uaktualniamy.

  6. Zajęcia prowadzone przez wysoko wykwalifikowanych pracowników naukowo-dydaktycznych z Polski i Niemiec odbywają się w małych grupach wykładowych i seminaryjnych.

  7. Uzyskasz tzw. kompetencje miękkie (np. umiejętność efektywnej komunikacji, samodzielność, kreatywność, zdolność do określania priorytetów i pracy w zespole), które pożądane są przez pracodawców.

  8. Część studiów możesz zrealizować w ramach europejskiego programu Erasmus+ na uniwersytetach zagranicznych.

  9. Masz możliwość rozwijania swoich zainteresowań (działalność w Kole Naukowym Studentów Germanistyki), poznawania krajów niemieckojęzycznych (wyjazdy studyjne do Niemiec) i prowadzenia konwersacji w atmosferze nieformalnej (spotkania „Stammtisch” w języku niemieckim).

  10. Bydgoszcz! Miasto ludzi młodych z wyobraźnią i fantazją, które szybko się rozwija i oferuje coraz lepsze możliwości.


Studia germanistyczne na UKW

Do studiowania germanistyki zapraszamy wszystkich zainteresowanych językiem, literaturą i kulturą krajów niemieckojęzycznych. Niezależnie od tego, czy wybrałeś język niemiecki na maturze, czy też nigdy wcześniej się go nie uczyłeś, przyjdź do nas, ten kierunek jest właśnie dla Ciebie! Nowoczesny program studiów został tak opracowany, abyś mógł doskonale poznać język niemiecki (na poziomie biegłości językowej C1 ESOKJ) oraz zdobyć wysokie kompetencje (na poziomie biegłości językowej B2 ESOKJ) z zakresu drugiego języka obcego. Posługiwanie się dwoma językami obcymi to mocne atuty w konkurowaniu na rynku pracy. Doskonała znajomość języka niemieckiego oraz wiedza o specyfice kulturowej znacznie ułatwiają komunikowanie w sferze zawodowej i prywatnej. To w ramach tych studiów zdobędziesz – oprócz umiejętności językowych – potrzebne w pracy zawodowej, także w biznesie, kompetencje interkulturowe, medialne i informacyjne. Studenci germanistyki mają możliwość odbywania praktyk i staży zawodowych np. w renomowanych firmach zajmujących się tłumaczeniami i marketingiem oraz z branży IT.

Kontynuacja nauki na studiach magisterskich na kierunku germanistyka zapewnia zdobycie umiejętności językowych na poziomie biegłości C2 (język niemiecki) oraz B2+ (drugi język obcy) ESOKJ. Podczas studiów studenci germanistyki mają możliwość zdobywania wiedzy, umiejętności językowych i uniwersalnych kompetencji społecznych pozwalających jeszcze lepiej sprostać wymaganiom współczesnego rynku pracy.

Praca po germanistyce

Rynek pracy potrzebuje kompetentnych filologów obcych, a firmy bydgoskie ciągle poszukują naszych absolwentów, którzy z łatwością odnajdują się na rynku pracy. Dzięki umiejętności efektywnego komunikowania oraz wykorzystania nowych mediów i narzędzi cyfrowych absolwenci germanistyki są poszukiwani w sektorze nowoczesnych usług biznesowych (np. PR, marketing). Znajdują oni zatrudnienie m.in. w renomowanych firmach z branży IT oraz świadczących usługi z zakresu tłumaczeń i działań marketingowych. Nabyte umiejętności umożliwiają podjęcie pracy także w firmach konsultingowych, reklamie, turystyce i handlu, instytucjach kulturalnych i medialnych, w organizacjach międzynarodowych i dyplomacji. Po ukończeniu studiów podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego mogą także podjąć pracę w szkolnictwie.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego • Katedra Germanistyki
ul. Grabowa 2 • 85-601 Bydgoszcz • tel./faks: (52) 360 84 50