Germanistyka

Oferta dydaktyczna

Oferta dydaktyczna Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w zakresie studiowania germanistyki obejmuje: