Germanistyka

Opis kierunku

Studia na kierunku germanistyka o profilu ogólnoakademickim prowadzone są w formie studiów stacjonarnych (studia I i II stopnia) oraz niestacjonarnych (studia II stopnia). Mają one charakter interdyscyplinarny: program studiów obejmuje realizację efektów uczenia się z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa i nauk o kulturze.

Koncepcja studiów pierwszego stopnia (licencjackich) i drugiego stopnia (magisterskich) opiera się na modułowym systemie kształcenia z blokiem przedmiotów do wyboru, który pozwala studiującym germanistykę na zdobycie nowoczesnych kompetencji filologicznych i społecznych. Z myślą o lepszych perspektywach zawodowych naszych studentek i studentów oferujemy im naukę innych języków obcych w ramach programu studiów.

Dzięki uczestnictwu w Trados Academic Partner Program  studentki i studenci poznają w ramach zajęć program Trados Studio, który jest obecnie niekwestionowanym liderem wśród narzędzi do tłumaczenia wspomaganego komputerowo, a także mogą nieodpłatnie zdobyć uznawany na całym świecie certyfikat Trados Studio for Translators. Najlepsi studiujący mają również możliwość odbywania praktyk zawodowych w polskim oddziale koncernu RWS (wcześniej: SDL) w Bydgoszczy.

Na kierunku germanistyka nie ograniczamy się do realizacji programu studiów opartego na efektach uczenia się, lecz łączymy działania edukacyjne z różnymi formami aktywności studenckiej. Przykładem tego jest cykl seminariów kulturoznawczych Heiße Themen  oraz warsztaty języka polskiego dla przyszłych tłumaczy.

Od 2008 roku na UKW działa lektorat DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst – Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej), który współorganizuje imprezy naukowe i kulturalne oraz informuje o studiach i możliwości prowadzenia badań naukowych w Niemczech, a także o ofercie stypendialnej i praktykach studenckich.