Germanistyka

Organizacja roku akademickiego

Rok akademicki 2022/2023 przebiega zgodnie z Zarządzeniem Rektora UKW nr 36/2021/2022  według następującego harmonogramu:

Harmonogram ramowy

Semestr zimowy:

od 1 października do 22 grudnia 2022 zajęcia dydaktyczne

od 23 grudnia 2022 do 1 stycznia 2023 przerwa świąteczna

od 2 stycznia do 29 stycznia 2023 zajęcia dydaktyczne

od 30 stycznia do 12 lutego 2023 sesja egzaminacyjna

od 13 lutego do 19 lutego 2023 przerwa semestralna

od 20 lutego do 26 lutego 2023 sesja egzaminów poprawkowych

Semestr letni:

od 20 lutego do 4 kwietnia 2023 zajęcia dydaktyczne

od 5 kwietnia do 11 kwietnia 2023 przerwa świąteczna

od 12 kwietnia do 18 czerwca 2023 zajęcia dydaktyczne

od 19 czerwca do 2 lipca 2023 sesja egzaminacyjna

od 3 lipca do 30 września 2023 przerwa semestralna

od 1 września do 15 września 2023 sesja egzaminów poprawkowych

Informacje dotyczące pojedynczych dni

Zmiany w celu pełnego zrealizowania zajęć dydaktycznych:

22 grudnia 2022 (czwartek) – odbędą się zajęcia przewidziane w planie zajęć na piątek

25 stycznia 2023 (środa) – odbędą się zajęcia przewidziane w planie zajęć na piątek

Dodatkowe dni wolne od zajęć:

31 października 2022

2 maja 2023

9 czerwca 2023