Germanistyka

Plany zajęć

Od 1 grudnia 2022 roku do 15 stycznia 2023 roku zajęcia dydaktyczne odbywają się wyłącznie w trybie zdalnym.

Plany zajęć na semestr zimowy roku akademickiego 2022/2023 są dostępne w systemie USOSweb:

Studia pierwszego stopnia

Pierwszy rok (od podstaw)

Pierwszy rok (ze znajomością języka)

Drugi rok

Trzeci rok

Studia drugiego stopnia

Drugi rok

W planach zajęć nie są uwzględnione zajęcia z wychowania fizycznego oraz lektoratów drugiego języka obcego, na które obowiązuje osobna rejestracja.