Germanistyka

Plany zajęć

Plany zajęć na semestr zimowy roku akademickiego 2021/2022 są dostępne w systemie USOSweb:

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Konwersatoria, laboratoria i seminaria odbywają się w formie stacjonarnej, a wykłady w formie zdalnej na platformie MS Teams.