Germanistyka

Rada Kierunku

Rada Kierunku Germanistyka realizuje zadania określone w Zarządzeniu Rektora UKW nr 19/2019/2020  i pracuje w następującym składzie osobowym:

Doktor habilitowany Krzysztof Okoński, profesor uczelni – przewodniczący

Doktor Elżbieta Nowikiewicz

Doktor Hanna Stypa

Patryk Dzierża – przedstawiciel studentów

Maja Koszek – przedstawiciel interesariusza zewnętrznego (firmy RWS Poland)