Germanistyka

Regulaminy

Poniżej zostały zebrane najważniejsze regulaminy i inne akty prawne dotyczące realizacji toku studiów i procesu dyplomowania, wydane zarówno na poziomie ogólnouczelnianym, jak i na poziomie Kolegium pierwszego oraz kierunku germanistyka.

Regulaminy dotyczące procedur w Kolegium pierwszego

Wszystkie linki w tej sekcji powodują zapisanie plików na dysku lub otwarcie ich w programie do przeglądania plików PDF. Tylko dokument „Zasady przystąpienia do egzaminów przed główną sesją egzaminacyjną” ma postać dostępnego pliku PDF, natomiast pozostałe dokumenty mają postać skanów. 

Regulamin dyplomowania na germanistyce

Wszystkie linki w tej sekcji powodują zapisanie plików na dysku lub otwarcie ich w programie przeznaczonym do ich otwierania. Dokument „Zasady przygotowywania prac dyplomowych...” ma postać dostępnego pliku PDF, a pozostałe dokumenty są edytowalnymi plikami tekstowymi.