Stypendia zagraniczne

DAAD

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD: Deutscher Akademischer Austauschdienst) jest wspólną organizacją niemieckich szkół wyższych. Jej zadaniem jest wspieranie współpracy z uczelniami zagranicznymi przede wszystkim poprzez wymianę studentów i naukowców.

czytaj całość…

Erasmus+

W programie Erasmus+ studenci mogą ubiegać się o dwa rodzaje stypendiów: wyjazd na część studiów do zagranicznej uczelni lub wyjazd na praktykę do zagranicznej instytucji nieakademickiej.

czytaj całość…

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego • Katedra Germanistyki
ul. Grabowa 2 • 85-601 Bydgoszcz • tel./faks: (52) 360 84 50