Germanistyka

Wyjazdy stypendialne

DAAD

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD: Deutscher Akademischer Austauschdienst) jest wspólną organizacją niemieckich szkół wyższych. Jej zadaniem jest wspieranie współpracy z uczelniami zagranicznymi przede wszystkim poprzez wymianę akademicką.

Erasmus+

W programie Erasmus+ można ubiegać się o stypendia na dwa rodzaje wyjazdów studenckich: wyjazd na część studiów do zagranicznej uczelni lub wyjazd na praktykę do zagranicznej instytucji nieakademickiej.