Germanistyka

Wyjazdy stypendialne

DAAD

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD: Deutscher Akademischer Austauschdienst) jest wspólną organizacją niemieckich szkół wyższych. Jej zadaniem jest wspieranie współpracy z uczelniami zagranicznymi przede wszystkim poprzez wymianę studentów i naukowców.

Erasmus+

W programie Erasmus+ studenci mogą ubiegać się o dwa rodzaje stypendiów: wyjazd na część studiów do zagranicznej uczelni lub wyjazd na praktykę do zagranicznej instytucji nieakademickiej.