Germanistyka

DAAD

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD: Deutscher Akademischer Austauschdienst) jest wspólną organizacją niemieckich szkół wyższych. Jej zadaniem jest wspieranie współpracy z uczelniami zagranicznymi przede wszystkim poprzez wymianę akademicką. 

Programy DAAD są skierowane do wszystkich krajów i obejmują wszystkie dziedziny nauki. Polska należy do najważniejszych europejskich partnerów DAAD. Do tej pory stypendia DAAD otrzymało prawie 70 000 osób z Polski. Ponadto w 1997 roku jako jedno z 15 przedstawicielstw na całym świecie zostało założone Przedstawicielstwo DAAD w Warszawie, którego celem jest utrzymywanie bliskich stosunków z polskimi szkołami wyższymi.

Oferta stypendialna DAAD (dostępna na stronie daad.pl ) jest skierowana do studentów (począwszy od drugiego roku studiów), absolwentów, doktorantów oraz naukowców:

Stypendia dla studentów i absolwentów

  • Stypendium na wakacyjny kurs języka niemieckiego dla zaawansowanych studentów
  • Stypendium na podróże grupowe do Niemiec dla polskich grup studenckich
  • Stypendium na pobyty studyjne dla absolwentów wszystkich kierunków
  • Stypendium na pobyty studyjne dla absolwentów kierunków artystycznych (w tym architektura)
  • Stypendium dla absolwentów germanistyki i nauczania języka niemieckiego jako obcego w krajach z niemiecką mniejszością narodową

Stypendia dla doktorantów

  • Stypendium na pobyty badawcze dla doktorantów

Stypendia dla młodych naukowców

  • Stypendium na pobyty badawcze dla młodych naukowców (postdoc)
  • DLR/DAAD Research Fellowship in the fields of Space, Aeronautics, Energy and Transportation Research
  • Stypendium DAAD i Roche Diagnostics dla młodych naukowców

Stypendia dla naukowców

  • Stypendium na pobyty badawcze dla naukowców i nauczycieli akademickich
  • DLR/DAAD Research Fellowship in the fields of Space, Aeronautics, Energy and Transportation Research
  • Wspólny program DAAD oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW)

Stypendia dla byłych stypendystów

  • Powtórne stypendium dla byłych stypendystów DAAD

Informacji o studiach i badaniach naukowych w Niemczech oraz o ofercie stypendialnej dla osób z Polski udziela lektor DAAD w Bydgoszczy, magister Dirk Steinhoff, a także Przedstawicielstwo DAAD w Warszawie – na adres Przedstawicielstwa należy również kierować większość wniosków stypendialnych:

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD)
Przedstawicielstwo w Warszawie
ulica Zielna 37
00-108 Warszawa

Magister Dirk Steinhoff (lektor DAAD)

E-mail: d.steinhoff@ukw.edu.pl
Telefon: 52 346 20 25 numer wewnętrzny: 27

Przedstawicielstwo DAAD
w Warszawie

E-mail: daad@daad.pl
Telefon: 22 395 54 00
Faks: 22 395 54 07