Germanistyka

Erasmus+

W programie Erasmus+ można ubiegać się o stypendia na dwa rodzaje wyjazdów studenckich: wyjazd na część studiów do zagranicznej uczelni lub wyjazd na praktykę do zagranicznej instytucji nieakademickiej.

Stypendium może trwać od 3 (w przypadku praktyk od 2) do 12 miesięcy w jednym cyklu studiów (studia licencjackie, magisterskie, doktoranckie).

Program Erasmus+ jest skierowany do osób, które:

    • studiują na studiach stacjonarnych lub niestacjonarnych na UKW prowadzących do uzyskania stopnia/dyplomu (licencjata/inżyniera, magistra, doktora), na kierunku, w ramach którego zostały podpisane umowy dwustronne z uczelniami zagranicznymi;
    • ukończyły już pierwszy rok studiów pierwszego stopnia lub ukończą go przed wyjazdem na stypendium;
    • znają przynajmniej jeden język obcy w stopniu średniozaawansowanym;
    • osiągają dobre wyniki w nauce.

Szczegółowych informacji udziela mgr Paulina Kobus oraz Biuro Współpracy Międzynarodowej (bwm.ukw.edu.pl ). 

Lista uczelni partnerskich, na których można studiować germanistykę w ramach stypendium z programu Erasmus+:

w Niemczech

w innych krajach

Magister Paulina Kobus

E-mail: paulina.kobus@ukw.edu.pl
Telefon: 52 346 20 25 numer wewnętrzny: 37