Germanistyka

Wzory wniosków

Wzory wniosków dotyczących procedur związanych z realizacją toku studiów są dostępne w wersji edytowalnej w zakładce Dokumenty do pobrania na stronie Kolegium pierwszego.

Natomiast wzory wniosków odnoszących się do procedury dyplomowania zostały zebrane poniżej.

Wszystkie linki w tej sekcji powodują zapisanie plików na dysku lub otwarcie ich w programie do edycji tekstu. Wszystkie dokumenty są edytowalnymi plikami tekstowymi.